(370) 717-17-76
O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi tomonidan 2015-yil 5-yanvarda 13-sonli buyruq bilan O’zbekiston davlat jismoniy tarbiya  va sport soxasida  ilmiy kengashga quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha dissertatsiya himoyasini o‘tkazishga ruxsat berilgan:

13.00.04 – Jismoniy tarbiya va sport  mashg’ilotlari nazaryasi va metodikasi (pedagogika  fanlari bo‘yicha);

08.00.03 – Iqtisod fanlari bo’yicha (Iqtisod   fanlari bo‘yicha);

19.00.06 - Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi” ixtisosliklari pedagogika  fanlari bo‘yicha;