(370) 717-17-76
O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 304 qarori

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4958 - Farmoni

Dissertatsiyani tayyorlash va rasmiylashtirishda quyidagilarni bilishi kerak

Dissertatsiya ishiga umumiy talablar

Ilmiy doklad sifatidagi dissertatsiya

Dissertatsiya strukturasi

Dissertatsiya matnini bo‘limlarga ajratish

Dissertatsiya matnini shakllantirish

Jadvallar, formula va rasmlarni shakllantirish

Dissertatsiya qo‘lyozmasini tayyorlashga talablar

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatini tayyorlash

Dissertatsiyani himoya qilish uchun ko‘rgazmali materiallarni tayyorlash

Dissertatsiyani rasmiylashtirish qoidalari

Dissertatsiya titul varag‘i, dissertatsiya mundarijasi, dissertatsiyaning kirish qismini tayorlash varianti, dissertatsiyaning xulosa qismini tayorlash varianti, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatini tayyorlash misollari, jadvallarni shakllantirish misollari, rasmlar va grafik ob’ektlarni shakllantirish misollari, avtoreferat muqovasi

Dissertatsiyani himoya qilishda quyidagi hujjatlar topshiriladi

Kengashga ariza

Dissertatsiya ishining dastlabki ekspertizasi

Dissertatsiyani ixtisoslashgan kengashga qabul qilish

Yetakchi tashkilot taqrizi

Yetakchi tashkilot taqrizini tayyorlash varianti

Rasmiy opponent taqrizi

Rasmiy opponent taqrizini tayyorlash varianti

Ilmiy rahbar taqrizi

Avtoreferatga taqrizlar

Dissertatsiya himoyasi tartibiga tayyorgarlik

Dissertatsiya ishi natijalari ma’ruzasi haqida

Dissertatsiya himoyasi tartibi

Ixtisoslashgan kengash ekspert xay'ati xulosasi

Ixtisoslashgan kengash xulosasi loyihasi

Tashkiliy ishlar

Dissertatsiya mavzusini e’lon qilish

Dissertatsiya himoyasini e’lon qilish

Dissertatsiya ishi natijalarini tadbiq qilish dalolatnomasini tuzish