(370) 717-17-76
O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

 

    Bo`lim boshlig`i: Raxmanov Eldor Tolibjonovich

    E-mail: ret.0210@mail.ru

 

 

    

 

 

Umumiy malumotlar

O`quv-uslubiy bo`lim o`z faoliyatida O`zbekiston Respublikasi “Ta`lim to`g`risida”gi, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to`g`risida”gi qonunlar, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror va farmoyishlari, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi va Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hay`ati qarorlari hamda buyruqlari, universitet Kengashi qarorlari, rektorning buyruqlari va boshqa me`yoriy xujjatlarga amal qiladi.

Bo‘limning asosiy vazifalari

Ø O`quv-uslubiy bo`lim ta`lim jarayonini o`rnatilgan tartibda tasdiqlangan davlat ta`lim standartlari, o`quv va ishchi o`quv rejalari, fanlar bo`yicha namunaviy va ishchi fan dasturlariga muvofiq tashkil etadi, ular asosida dars jadvallarini tuzadi va uni barcha fakultetlar, kafedralar tomonidan to`liq bajarilishini ta`minlaydi.

Ø Fakultetlar, kafedralar va o`quv jarayoniga daxldor boshqa tarkibiy tuzilmalar faoliyatini o`zaro muvofiqlashtiradi.

Ø Muntazam ravishda har bir ta`lim yo`nalishi va magistratura mutaxassisligi bo`yicha davlat ta`lim standartlari, o`quv rejalar, fanlar dasturlarini rivojlangan davlatlar tajribasi va zamon talablari asosida takomillashtirish bo`yicha ish olib boradi. Shuningdek, me`yoriy xujjatlarni o`quv jarayoniga tatbiq etish davrida ulardagi yaxshi ishlamayotgan me`yorlarni aniqlaydi va ularni yanada takomillashtirish bo`yicha tegishli tavsiya hamda takliflar tayyorlaydi.

Ø Kafedra, dekanat bilan birgalikda baholashning amaldagi reyting tizimini amalda qo`llash, o`tkitish sifatini nazorat qilish, talabalar o`zlashtirishi monitoringini olib boradi.

Ø Mamlakatda va xorijda qo`llanilayotgan zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar va amaliy tajribalarni o`rganadi, umumlashtiradi va o`quv jarayoniga joriy etadi.

Ø Kurs ishi, bitiruv ishi, magistrlik dissertatsiya mavzularini sport faoliyatini rivojlantirish, sportdagi muammolar hamda ularni bartaraf etish yo`llari misolida yozilishini nazorat qiladi.

Ø Fakultetlar va kafedralar bilan birgalikda kafedralar ishchi o`quv rejalari, fanlarning o`quv va ishchi dasturlari, darsliklar, qo`llanmalar,  boshqa turdagi o`quv-uslubiy xujjatlarni ko`rib chiqadi va tavsiya etish yoki tasdiqlash uchun o`quv-uslubiy kengashi hamda universitet Kengashiga taqdim etadi.

Ø Talabalarni kafedralar tomonidan o`quv dasturlari va boshqa o`quv- uslubiy xujjatlar bilan ta`minlanishini nazorat qiladi.Universitet professor-o`qituvchilari tomonidan bajariladigan o`quv yuklamalari taqsimoti, professor-o`qituvchilarning shtat jadvalini 

Ø O`rganib chiqadi va rejalashtiradi.

Ø Vaqt me`yorlari asosida universitetning shtatdagi professor- o`qituvchilari, kafedra mudirlari va fakultet dekanlari o`quv yili davomida bajarishi shart bo`lgan o`quv yuklamalari, o`quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va tashkiliy-uslubiy ishlar xajmini va tarkibini aniqlaydi hamda tasdiqlash uchun universitet Kengashiga olib chiqadi.

Ø Kafedralarda rejalashtirilgan o`quv yuklamalarining bajarilishi monitoringini olib boradi va soatbay ishlaydigan professor-o`qituvchilarning xujjatlarini rasmiylashtiradi.

Ø Kafedralar,  professor-o`qituvchilarning yillik hisobotlarini ko`rib chiqadi, qabul qiladi va universitetning yillik umumiy hisobotini tayyorlashda qatnashadi.

Ø Universitet   shtatidagi va soatbay professor-o`qituvchilarning o`zaro tajriba almashishlarini ta`minlash maqsadida ochiq darslar tashkil qiladi.

Ø Universitet Kengashi va O`quv-uslubiy Kengashi qarorlarini o`quv jarayoniga joriy etish yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Ø Bitiruv malakaviy ishlar, magistrlik dissertatsiyalari himoyasi bo`yicha barcha tashkiliy ishlarni rejalashtiradi. Davlat attestatsiya komissiyasi ishini tashkil etish (DAK) bo`yicha zaruriy xujjatlarni tayyorlaydi va ularni universitet bo`linmalari, dekanatlar va kafedralarga yetkazadi, DAK ishini nazorat qiladi, DAK hisobotlarini o`z vaqtida bajarilishini va O`quv-uslubiy bo`limga topshirilishini talab qiladi.

Ø Kafedra professor-o`qituvchilarining zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalar hamda chet tillar bo`yicha malakasini oshirish maqsadida seminarlar tashkil etadi.

Ø Universitet kafedralari, fakultet dekanatlari o`quv-uslubiy faoliyatini doimiy nazorat qilib boradi, o`quv-uslubiy ishlarini yaxshilash bo`yicha takliflar beradi va universitet O`quv-uslubiy hamda Kengashlari muhokamasiga kiritadi.

Talabalarning dekanatdagi shaxsiy xujjatlari, reytingi qaydnomalarini va shu kabi boshqa xujjatlarni to`g`ri rasmiylashtirilishini doimiy nazorat qilib boradi.

 

     Uslubchi:Yuldoshev Ulug‘bek Asqar o‘g‘li 

 

 

     E-mail:u.yuldoshevtsue@gmail.com

 

 

 

 

 

 

    UslubchiAlfayzov Saloxiddin Abdusalomovich

    E-mail: saloxiddinalfayzov@mail.ru

 

 

 

 

 

    Inspektor: Kasimova Umida Xamidovna

    E-mail: umida.110590@mail.ru

 

 

 

 

 

     Dispetcher: Yulchiyeva Dilafruz Abduvali qizi

     E-mail: umidjon.2706@mail.ru

 

 

 

 

 

     IInspektor: Madaminov Faxriddin SHavkatovich

     E-mail: f.madaminov@umail.uz