(370) 717-17-76
O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

Oliy ta’lim muassasasi professor-o’qituvchilar tarkibining o’quv yuklamasi hamda o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va «ustoz-shogird» ishlarini belgilash QOIDALARI

O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2018 yil 8 oktyabrda 3076-son 

O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirining 2018 yil 10 sentyabrdagi 20-2018-son buyrug’iga ILOVA

Oliy ta’lim muassasasi professor-o’qituvchilar tarkibining o’quv yuklamasi hamda o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va «ustoz-shogird» ishlarini belgilash

QOIDALARI

Ushbu Qoidalar O’zbekiston Respublikasining «Ta’lim to’g’risida»gi Qonuniga va O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-son «Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida»gi qaroriga muvofiq oliy ta’lim muassasasi professor-o’qituvchilar tarkibining o’quv yuklamasi hamda o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va «ustoz-shogird» ishlarini belgilash qoidalarini belgilaydi.

Mazkur Qoidalar Toshkent davlat yuridik universiteti, harbiy oliy ta’lim muassasalari va O’zbekiston Respublikasi hududida o’z faoliyatini yuritayotgan xalqaro va xorijiy oliy ta’lim muassasalariga nisbatan tatbiq etilmaydi.

1-BOB. UMUMIY QOIDALAR

1.      Oliy ta’lim muassasasi professor-o’qituvchilari tarkibi (bundan buyon matnda professor-o’qituvchilar deb yuritiladi) mehnatini normalashtirish har o’quv yili uchun professor-o’qituvchilar va kafedra mudiri tomonidan tuziladigan hamda prorektorlar bilan kelishilgan holda o’quv ishlari bo’yicha prorektor (fakultet dekani) tomonidan tasdiqlanadigan o’quv yili bo’yicha shaxsiy ish rejalariga asoslanadi.

2.      Professor-o’qituvchilarning o’quv yili bo’yicha shaxsiy ish rejasi tarkibiga o’quv yuklamasi hamda o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va «ustoz-shogird» ishlarining turlari kiritiladi. Ish turlari professor-o’qituvchilarning o’quv yili bo’yicha shaxsiy ish rejalarida to’liq va aniq aks ettirilishi kerak. Joriy o’quv yili yakunida faqat mazkur o’quv yili davomida amalga oshirilgan ishlar hisobga olinadi.

O’quv yili davomida bajarilgan qo’shimcha ish turlari professor-o’qituvchilarning yillik shaxsiy ish rejalariga kiritib borilishi mumkin.

3.      Professor-o’qituvchilarning shaxsiy ish rejasi tarkibiga kiritiladigan o’quv yuklamasi hamda o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va «ustoz-shogird» ishlari:

to’liq shtatda faoliyat ko’rsatayotgan professor-o’qituvchilar uchun professor-o’qituvchilarning lavozimlariga qo’yilgan malaka talablari asosida;

to’liq shtatda bo’lmagan va o’rindosh sifatida faoliyat ko’rsatayotgan professor-o’qituvchilar uchun ularning stavkalariga muvofiq tarzda professor-o’qituvchilarning lavozimlariga qo’yilgan malaka talablari asosida;

shuningdek, mehnatga haq to’lashning soatbay shartlari asosida faoliyat ko’rsatayotgan professor-o’qituvchilarning o’quv yuklamasi ushbu Qoidalarga muvofiq shakllantiriladi.

4.      Professor-o’qituvchilarning o’quv yili bo’yicha shaxsiy ish rejasining bajarilishi muntazam ravishda kafedra mudiri, har semestr yakunida fakultet dekani, dekan o’rinbosarlari, fakultet tuzilmasi bo’lmagan oliy ta’lim muassasalarida o’quv bo’limi (o’quv-uslubiy boshqarma) va tegishli yo’nalishlar bo’yicha prorektorlar tomonidan nazorat qilib boriladi.

2-BOB. PROFESSOR-O’QITUVCHILARNING O’QUV YUKLAMASINI HISOBLASH

5.      Professor-o’qituvchilarning (madaniyat va san’at yo’nalishlari o’quv mashg’ulotlarida ishtirok etadigan kontsertmeysterlarning) o’quv yili bo’yicha shaxsiy ish rejasiga kiritilgan, uning asosiy qismi bo’lgan o’quv yuklamasining soatlardagi hajmi mazkur Qoidalarning 1-ilovasida nazarda tutilgan Oliy ta’lim muassasasi professor-o’qituvchilarining o’quv yuklamasi hajmini hisoblashning vaqt me’yorlarida belgilangan ish turlaridan kelib chiqib, professor-o’qituvchilarning lavozimlariga qo’yilgan malaka talablari asosida hisoblanadi.

Professor-o’qituvchilarning egallab turgan lavozimlari bo’yicha o’quv yuklamasi hajmi fakultet dekani (kafedra mudiri)ning taklifiga muvofiq oliy ta’lim muassasasining Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

6.      O’quv yuklamasi bo’yicha hisoblangan soatlar hajmi oliy ta’lim muassasasining shtat birliklari sonini hamda professor-o’qituvchilarning oylik maoshlarini belgilash uchun asos bo’lmaydi.

SHtat birliklari professor-o’qituvchilarning talabalar soniga nisbati bo’yicha, oylik maoshi esa xarajatlar smetasi bo’yicha tegishli normativ-huquqiy hujjatlar asosida belgilanadi.

7.      O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997 yil 11 martdagi 133-son qarori bilan tasdiqlangan Ijodiy ta’tillar berish tartibi hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan normalarga muvofiq olib borilayotgan ilmiy-metodik va ilmiy-tadqiqot ishlarini rag’batlantirish maqsadida professor-o’qituvchilarning o’quv ishlari yuklamasi hajmi kafedra yig’ilishining taklifiga asosan oliy ta’lim muassasasi kengashining qarori bilan o’zgartirilishi mumkin. Bunda professor-o’qituvchilarning tegishli o’quv yuklamasining muayyan qismi kafedraning boshqa professor-o’qituvchilarining o’quv yuklamasiga qo’shimcha ravishda taqsimlanadi.

8.      Ma’ruza mashg’ulotlari ilmiy unvon va ilmiy darajaga ega bo’lgan professor-o’qituvchilar tomonidan o’tkaziladi. Zarur hollarda (ma’ruza mashg’ulotlari hajmi ko’p bo’lganda yoki professor, dotsent va katta o’qituvchilar yetarli bo’lmaganda) oliy ta’lim muassasasi Kengashining qaroriga asosan kamida 3 yillik ilmiy-pedagogik ish stajiga ega bo’lgan, biroq ilmiy unvon va ilmiy darajasi bo’lmagan o’qituvchilarga bir o’quv yilida 250 soatgacha hajmda ma’ruza mashg’ulotlarini o’tishga ruxsat beriladi.

Professor-o’qituvchilarning o’quv (ma’ruza, amaliy (yakka), seminar va laboratoriya) soatlari hajmi 400 soatdan kam bo’lmasligi tavsiya etiladi. Kafedraga sohaning yetakchi mutaxassislari (akademiklar va professorlar) jalb etilganda, ushbu o’quv soatlari hajmiga oliy ta’lim muassasasi Kengashi qaroriga muvofiq o’zgartirish kiritish mumkin.

3-BOB. PROFESSOR-O’QITUVCHILARNING O’QUV-USLUBIY, ILMIY-TADQIQOT VA «USTOZ-SHOGIRD» ISHLARINI BELGILASH

9.      Professor-o’qituvchilar faoliyatining o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va «ustoz-shogird» ishlari bo’yicha soatlar hajmi hisoblanmaydigan ish turlari mazkur Qoidalarning 2-ilovasida nazarda tutilgan Oliy ta’lim muassasasi professor-o’qituvchilarining o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va «ustoz-shogird» ishlari turlaridan kelib chiqib, professor-o’qituvchilarning lavozimlariga qo’yilgan malaka talablari asosida belgilanadi.

10.  Professor-o’qituvchilarning o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va «ustoz-shogird» ishlari hajmi mazkur ish turlarini bajarish zaruriyatidan kelib chiqib, professor-o’qituvchilarning lavozimlariga qo’yilgan malaka talablari asosida fakultet dekani (kafedra mudiri)ning taklifiga muvofiq oliy ta’lim muassasasi Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

11.  Professor-o’qituvchilarning ilmiy-pedagogik, ijodiy mahoratini uzluksiz oshirib borish, talabalarda chuqur nazariy bilim, amaliy va kasbiy ko’nikmalarni shakllantirish, ilm-fanga bo’lgan qiziqishni uyg’otish, ularga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, har tomonlama yetuk mutaxassis tayyorlashni nazarda tutgan holda kafedra mudiri o’qitishni ilg’or pedagogik va kompyuter texnologiyalari, yangi avlod o’quv adabiyotlari asosida tashkil etish hamda o’quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va «ustoz-shogird» ishlar bo’yicha aniq topshiriqlarni belgilaydi.

4-BOB. YAKUNIY QOIDA

12.  Mazkur Qoidalar O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi, Sog’liqni saqlash vazirligi, Xalq ta’limi vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi, Madaniyat vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, Qurilish vazirligi, Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspektsiyasi, Davlat soliq qo’mitasi, Avtomobil yo’llari davlat qo’mitasi, O’zbekiston Badiiy akademiyasi, «O’zbekiston temir yo’llari» AJ va Navoiy kon-metallurgiya kombinati Davlat korxonasi bilan kelishilgan.